Du är här: Kalendarium

Kalendarium

Aktivitet: Läger med Shimura sensei
Ort/plats: Kungsbacka
Från: 2019-11-23, kl. 10:00
Till: 2019-11-24, kl. 16:30

JKF Wadokai Seminar
Sensei Koichi Shimura, 7 dan

23-24 November 2019, Kungsbacka, Sweden